Certificeringen

Of we werken volgens de regels? Natuurlijk hebben we onze zaken op orde. We hechten immers veel waarde aan het nakomen van onze afspraken en verplichtingen.


We beschikken over het belangrijke NEN 4400-1-certificaat. Dit is bedoeld om het inlenen van arbeid en het uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. We worden hiervoor periodiek gecontroleerd op het nakomen van onze verplichtingen, zoals een correcte personeels-, loon- en financiële administratie.


Verder praten we je als opdrachtgever continu bij over wijzigingen in de wet of de CAO, en wat die veranderingen voor je betekenen.


We willen het goed doen

Los van alle wet- en regelgeving wíllen we ons werk gewoon goed doen. Voor opdrachtgevers en voor uitzendkrachten. We werken bijvoorbeeld volgens het ABU-keurmerk (Algemene Bond Uitzendondernemingen), ook al hebben we het certificaat nog niet binnen – daar zijn we wel volop mee bezig. Dat betekent onder andere dat we:


  • Onze zaken op orde hebben
  • Goed zijn voor uitzendkrachten
  • Iedereen gelijk behandelen
  • Zorgen voor verantwoorde huisvesting
  • En medewerkers vakbekwaam houden.
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.